FANTASY - ALTERNATIVNÍ HARRY POTTER

... A TO JE TA CESTA SNŮ...

Jsem GÉNIUS!!!

RYCHLOKEC

DotazMonopol

Statistika

X-Harry a X-Draco

2.kapitola

Regenerace aneb „Proboha...“
Skoro všechny věty psané kurzívou, jsou poznámky autora.
„Dobře, teď já. Má to čtyři rohy a čtyři nohy. Co je to? O tři otázky na tvou osobu.“
Byli tam už asi tři dny a za tu dobu se Harry s Dracem nejdřív pohádal, pak usmířil, a nakonec spřátelil. A zatím co si jen „tak“ viseli na stěně, dávali si hádanky.
„Čtyři rohy a nohy, říkáš? Hmmm...“ Draca nenapadalo žádné zvíře, které by mělo tolik věcí najednou. Nakonec to vzdal. Fikané...
„Fajn, nevim. Co to bylo?“
„No přeci stůl,“
„COŽE, stůl?!“
„Mno jo.“
„To se ale nepočítá!“
„Ale počítá,“
„Nepočítá!“
„Mysli si co chceš.“
Draco byl na sebe naštvaný. Pak ho ale něco napadlo a on se zlomyslně ušklíbl.
„Tak se zeptej na ty otázky a potom ti dám hádanku já.“
„Dobře, první otázka: Kolik jsi měl holek?“ zeptal se Harry.
Draco cítil jak rudne. „Jednu...“ zamumlal.
Harry se ušklíbl a pokračoval: „Otázka druhá: Jak ti říkala mamka, když si byl malý?“
„ Ty můj malý Dracoušku,“ procedil zkrz zuby Draco, jako by už sama ta představa byla odporná.
Harry se lišácky usmál. „Poslední otázka: Koho miluješ?“
Dracovi hrklo. „Budeš se smát,“ zasténal.
„Nebudu,“
„Ale budeš!“
„Vážně nebudu,“
„Slibuješ?“
„Jo.“
„Tak jo.“ Draco polkl „Je to... Grangerová...“ Jé...
Harry vyprskl smíchy ale snažil se to zamaskovat kašláním.
„Vidíš, směješ se mi!“ zvolal nešťastně Draco.
„Ne, nesměju!“
„Ale směješ!“
„Dobře, promiň. Teď říkáš hádanku ty.“ odvedl Harry řeč na jiné téma.
„Tak poslouchej: Kolik stran má oko vrány? Schválně.“ Ale tohle je lepší...
„???“
„Čtyři.“
„Jak to?“
„Slyšel si někdy o Vraním oku Čtyřlistém ?“
„...“
„Cháchá!“ ušklíbl se Draco. Vzápětí zavrzali dveře a dovnitř vstoupil Rundan. V ruce měl dvě injekční stříkačky naplněné rudofialovým lektvarem. Oba chlapci zbledli. Rundan se ušklíbl.
„Tak kdo půjde první, co?“ zakrákal zlomyslně.
 „Tak třeba ty,“ ukázal na Harryho. A než stačil někdo něco říct, přiskočil k němu a píchl mu ji do krku. Harry vzápětí začal řvát v nesnesitelné agónii a začal zlatě zářit. Pak utichl a upadl do mdlob. Když nabyl normální barvy, Rundan se zaradoval a pak se otočil k Dracovi. Au...
 „A teď ty,“ ušklíbl se.
Když bylo po vše, dal jim čuchnout čpavku a oni se okamžitě probrali.
„Máte štěstí, fungovalo to,“ zaskřehotal.
„Co fungovalo?“ znervózněl Draco.
„Přece tohle,“ zavrčel a říznul Harryho do zápěstí. Ten sykl a podíval se na svoji ruku.
„Proboha...“ zašeptal šokovaně Draco, když se rána zacelila. Harry se vyděšeně podíval na Rundona.
„Co jste nám to udělal!“ zavřískl Draco. Tak to je síla...
„Jenom dočkejte času,“ ušklíbl se Rundan a zamířil ke dveřím.
„Dočkejte času...“ Slyšeli ještě před tím než se zavřeli.
„Néééééééé...“ zašeptal Harry a hlas se mu zlomil...

Žádné komentáře
 
Dotazy na Mgryffy@seznam.cz